Tuesday, August 26, 2008

A hidegháború visszatér (?)

......ezt a címet adtam annak az eszmefuttatásomnak, amit Makk László vezérőrnagy nyilatkozata az index.hu-ban váltott ki bennem. A részletek ITT olvashatók (kattints rá!)

Wednesday, August 20, 2008

Zentai szabadlábon

Gyorshír

Helyi idő szerint (August 20, 2008 20:00:01) Zentait (több mint AUD 100.00.-) óvadék ellenében szabadlábra helyezték - jelentette az ausztál közszolgálati rádió ( ABC - Radio Australia )


.
Frissítés (aug. 20. 15:29)

A melbourne-i The Age helyi idő szerint félórával korábban (7:26 PM) keltezett beszámolója szerint egy szövetségi bíró (Neil McKarracher) engedélyzete Zentainak óvadék fejében szabadlábra helyezését. Indoklásában az áll, hogy Zentai kora, és az utóbbi évekhez képest megromlott egészségi állapota segített döntésében, amihez kikérte Zentai háziorvosának véleményét is. Az óvadék összegét AUD 50.000.- készpénzben és AUD 75.000.- biztosítékban állapította meg, valamint (újból) le kellett adni útlevelét.

A Zentai család eltökélt szándéka, hogy mindent megtesznek a dédnagypapa kiadatása ellen. Az egyik Zentai fiú, Ernie (Ernő) Steiner azt mondta, először apja valóban úgy gondolta, hogy neve tisztázása érdekében Magyarországra utazik, de amikor megtudta, hogy ott katonai bíróság elé akarják (fogják) állítani, akkor megijedt, és meggondolta magát. A melbourne-i napilap hosszú beszámolójában megemlíti, hogy Zentainak négy gyermeke (három fiú és egy leány) van, valamint 12 unkojája és 4 dédunokája.

A cikkben megszólal Efraim Zuroff, a Simon Wiesenthal Központ jeruzsálemi igazgatója, aki szerint alaptalan Zentai félelme, mivel (a mai) Magyarország NATO-tag, az EU egyik tagállama, és jogrendszere épp olyan, mint bármely más liberális, demokratikus nyugati országé.

Ehhez csak annyit fűznék: ha valóban így van, akkor a Simon Wiesenthal Központ által kiadott idei (2008) beszámolójában a 10 legkeresettebb háborús bűnös listáján miért szerepel a harmadik helyen még egy magyar (Képíró Sándor), aki történetesen háborítatlanul él Budapesten, és aki miatt jelentésében a Központ elmarasztalta Magyarországot?

.


.
A Zentai story kronológiája

A javaslat


Mint az várható volt: Barbara Lane bírónő meghozta döntését, pontosabban „javaslatát” (recommendation), miszerint a Magyar Köztársaság által benyújtott keresetet Charles Zentai (Steiner) Károly ausztrál állampolgár kiadatását illetően helytállónak találta. A bírói döntés ellen 15 napon belül nyújthat be fellebbezést a(z állam)szövetségi bírósághoz Zentai. A háborús (emberiség ellen elkövetett) bűntettel vádolt egykori magyar katona védői jelezték, hogy egy olyan kérvényt nyújtanak be, amelyben az (újbóli) óvadék kiszabását is kérik, azaz Zentai (idős korára, és egészségi állapotára való tekintettel) továbbra is szabadlábon maradhasson.

Lane bírónő közölte: döntése nem jogi, azaz nem ítélet, ítélkezés, hanem adminisztratív jellegű: a magyar kiadatási kérelem a formalitásoknak megfelel. Magáról a kiadatásról a végső döntést a központi (szövetségi) kormány hozza majd meg. Ezzel a jelenlegi (baloldali) munkáspárti Bob Debus belügyminiszterre célzott, aki majd a végső döntést fogja meghozni. Debus a perth-i döntés után azonnal közölte, hogy amíg az ügy még bírósági szakaszban van, és véget nem ér (azaz Zentai nem használta ki az összes fennálló fellebbezési lehetőségét), addig nem hajlandó nyilatkozni. „Ha majd az ügy lezárult, és az összes anyagot elém teszik, akkor alaposan mérlegelni fogok” – nyilatkozta az ausztrál belügyminiszter, Bob Debus. (“Once the matter’s finalised I will carefully consider all the material put before me.” - The West Australian)


.
Fejlemény (helyi idő szerint : August 20, 2008 20:00:01)

Zentait (több mint AUD 100.00.-) óvadék ellenében szabadlábra helyezték - jelentette az ausztál közszolgálati rádió (ABC - Radio Australia).


.
A Zentai story kronológiájaTuesday, August 19, 2008

Egy döntés háttere

"Bejött a papírforma", ezt a címet akartam eredetileg adni ennek a bejegyzésnek, amihez nem kellett nagy jósnak lennem, hiszen a Zentai ügy úgy zajlik, ahogy az várható volt. A védelem mindent elkövet a kiadatás meghiúsítása, megakadályozása érdekében. Ez természetes. Főleg az ausztrál joggyakorlat ismeretében, ahol az állampolgárnak, a „kisember”-nek számtalan lehetősége van a hatalom, az állam törvényeinek alkalmazását megkérdőjelezni, azok felülvizsgálatát kérni. Ezt a gondolkodásmódot és gyakorlatot a hazai média nem tudja felfogni, ill. közvetíteni.

Ausztrál szemmel itt - elsősorban, és elvileg - nem egy feltételezett háborús bűnösről van szó – , hanem egy állampolgárról, akiért hazája köteles kiállni az „akkor is a mi kölykünk” elv alapján, - még ha az a kölyök nem saját, hanem (be)fogadott. Ráadásul bűnét szülőföldjén követte el, ahol az elmúlt több mint 60 évben a "vér szerinti szülőket" nem izgatta "gyermekük sorsa”. Az állampolgárság szentsége (még) nem tudatosult a magyar félben. A magyar médiát olvasva úgy látom a magyarok még mindig nem értik az ausztrál dilemmát, amit a kiadatás okoz. Itt nem annyira a jog, mint inkább a szégyen, ami motivál(hat)ja a kiadatás melletti döntést.

A magyar média, pedig szájíze szerint „csemegéz” az Ausztráliából érkező hírekből. Még egy nyomorult helyszíni tudósítót sem tudtak – kollektive – kiküldeni, aki tárgyilagosan számolna be erről a nem mindennapi eseményről, és az ausztrál gondolkodásmódról, dillemmáról. Ha valóban ennyire fontos a magyar félnek Zentai ügye. Ehelyett valósággal heccelik a hazai olvasótábort, és annak drukkolnak, hogy adják ki a „háborús bűnös”-t. Agyrém. Senkinek sincs szégyenérzete Magyarországon? Míg az ausztrálok szabadulni akarnak Zentaitól, addig a magyar média és a hazai hatóságok, mintha alig várnák, hogy (végre) legyen már egy kis (világraszóló) „esemény”, elvégre nagyon rég volt "háborús bűnös" pere Magyarországon.

Még a pártatlan MTI is, mely gyakorlatilag az ausztrál internetes újságokra hagyatkozik, burkoltan, a sorok között olvasva csak megírja:

„…..A magyar kormány 2005-ben kérte Zentai kiadatását, az ausztrál szövetségi rendőrség 2005. július 8-án tartóztatta le, később óvadék ellenében szabadlábra helyezték. (…) Az Ausztráliába 1950-ben kivándorolt Zentai a hetedik helyen szerepel a Simon Wiesenthal Központnak a legkeresettebb náci háborús bűnösökről összeállított tízes listáján. A nácivadász központ szerint "1944-ben Budapesten részt vett zsidók utáni hajtóvadászatokban, zsidók üldözésében és meggyilkolásában" ......" (Népszabadság)


A csúsztatás ott van, hogy a magyar hatóságok semmilyen nyomozást nem folytattak le. A brutálisan meggyilkolt Balázs Péter ügyvéd édesapja gyűjtötte össze a Zentai Károly elleni bizonyítékokat, a népbírósági tanúvallomások alapján (60 évvel ezelőtt!). Miután a magyar hatóságok semmit sem tettek Zentai felkutatására, az ügyet ad acta-ra tették. Balázsék megtudták, hogy Zentai édesanyja Ausztráliába vándorolt ki. Így jutottak az egykori katona nyomára. Ez azonban a magyar hatóságokat továbbra sem érdekelte. Csak amikor a Simon Wiesenthal Központ meghirdette a még élő, és az igazságszolgáltatás előtt magát még nem tisztázott, háborús bűnökkel vádolt személyek felkutatására az "Utolsó esély" nevű programját, - a Balázs család ismételten átadta az összegyűjtött iratokat a náci-vadász szervezetnek. A Wiesenthal Központ pedig a periratot eljuttatta a magyar hatóságokhoz, azzal, hogy (végre!) cselekedjenek!

(Ezzel kapcsolatos részeletes írásom a " Charles Zentai (Steiner) Károlyra várva" cím alatt található - kattints rá! )

Ráadásul a magyar média – élén az MTI-vel – mélyen hallgat Képíró Sándorról, aki Budapesten él (állami garanciával!) és azon a bizonyos legkeresettebb háborús bűnösök listáján a harmadik helyen szerepel.A jogi háttér, amiről ugyancsak hallgat a hazai média.

Az ausztrál-magyar kiadatási egyezmény fellelhető a világhálón (magyarul is - kétrészes). Ebből megtudható, hogy a kiadatás a kölcsönösség alapján működik. Ez azt jelenti, hogy csak azzal lehet a másik országban bíróság elé állítani és vádolni bárkit is, ami a kiadatási kérvényben szerepel, és mindkét országban büntetendő. A büntetés mértékének azonosnak kell lennie a kiadó országban kiszabható büntetéssel. Mivel Zentait Balázs Péter meggyilkolásában való közreműködéssel vádolják, ezért csak ebben az egy ügyben lehet elítélni. Hiába állítják (egyes történészek), hogy más brutális cselekményben is kivette részét.


És most lássuk, mit mondanak az ausztrál-magyar kiadatási szerződés idevonatkozó (és vitatható) pontjai:

2. Cikk

5. A kiadatás a jelen Szerződés rendelkezései szerint a kiadatási kérelem alapjául szolgáló bűncselekmény elkövetési idejére tekintet nélkül engedélyezhető, feltéve, hogy


a) a bűncselekményt képező tevékenység vagy mulasztás az elkövetés idején a Megkereső Államban bűncselekménynek minősült; és


b) amennyiben a kiadni kért személy terhére rótt tevékenységben vagy mulasztásban álló cselekményt a kiadatási kérelem előterjesztésének időpontjában a Megkeresett Állam területén követték volna el, e cselekmény a Megkeresett Állam hatályos törvényei értelmében bűncselekménynek minősült volna.


3. Cikk

2. A kiadatást meg lehet tagadni a következő esetekben:


a) ha a kiadni kért személy a Megkeresett Állam állampolgára. Abban az esetben, ha a Megkeresett Állam megtagadja saját állampolgára kiadatását, köteles az ügyet - a másik Állam kérelmére, és amennyiben azt saját törvényei lehetővé teszik - saját illetékes hatóságai elé terjeszteni abból a célból, hogy a kiadni kért személlyel szemben a kiadatási kérelem alapjául szolgáló valamennyi vagy valamely bűncselekmény miatt büntetőeljárást indíthassanak;


f) ha a Megkeresett Állam a bűncselekmény jellegét és a Megkereső Állam érdekeit is figyelembe véve úgy látja, hogy az eset összes körülményeire - egybek között a kiadni kért személy korára, egészségi állapotára és egyéb személyes körülményeire - tekintettel a kiadni kért személy kiadatása méltánytalan, megtorló jellegű, az emberiességi követelményekkel összeegyeztethetetlen lenne, avagy túl szigorú büntetést jelentene.

.

.

Ezek ismeretében nincs könnyű dolga Lane bírónőnek, hogy igazságos döntést hozzon, ami ellen a gyanúsítottnak még van (jó néhány) fellebbezési lehetősége.
.
.
Fejlemény (20. Aug. 2008)
Barbara Lane bírónő megtette "javaslatát" (részletek ITT - kattints rá! )
.
.
A Zentai story kronológiája
.

Monday, August 18, 2008

MTI és a hazai média

Csak áttételesen ismerem az MTI híreit, mivel azok az Interneten - copyright alapon - fizetősek, magánszemélynek pedig megfizethetetlenek. Ezért csak a magyar média pontos közvetítésében, másolataiban (copy-paste) bízhatok, ami a szavahihetőséget iileti. Mindezek ismeretében, meglehetősen furcsa dolgok derülnek ki a Zentai ügy mai tárgyalásáról szóló és az MTI által kiadott (Egy ausztrál újság szerint akár a héten kiadhatják Zentai Károlyt -2008. augusztus 17. 20:37 ) magyar híranyagokból. Az még valahogy a "bulvárosodással" megmagyarázható, hogy pl. az origo.hu főcímében "vén nyilas"-nak titulálja az egykori magyar katonát. Az, azonban már felettébb meglepő, hogy a Magyar Rádió (saját?) hírét a zoom.hu az MTI-re hivatkozva adja meg forrásnak, azt állítva, hogy Zentai 1944-ben nemcsak (halálra) megkínzott, de agyonlőtt Budapesten egy zsidó fiatalembert.

Az agyonlővés egyetlen egy hírben, períratban eddig nem szerepel(t), sőt a kiadatási kéremelben sem! Vajon az MTI miért nem ellenőrzi híreit, ill. azoknak átvevőit?.

Kapcsolodó anyagok

Charles Zentai (Steiner) Károlyra várva

.
A Zentai story kronológiája

Az utolsó esély


Ma (augusztus 18.) reggel a perth-i biróságon megkezdődik Charles Zentai (Steiner) Károly háromnapos meghallgatása, melynek végén Barbara Lane bírónőnek el kell döntenie: helyt ad a Magyar Köztársaság kiadatási kérelmének vagy sem. Amennyiben a bírónő megalapozottnak találja a magyar kérelmet és vádat, miszerint Zentai Károly háborús bűnt követett el, úgy az ausztrál (és magyar) állampolgár egykori magyar katonát kiadják Budapestnek.

A magyar állam Zentait egy fiatalember brutális megölésében való közreműködéssel vádolja. Mivel állítólagos tettét háborús időben, katonaként követte el egy civil ellen, ezért cselekedetét háborús bűnnek tekintik, és hadbíróság elé akarják állítani. A 87-ik évében járó dédnagypapa tagadja a vádakat, amelynek Ács Tibor magyar katonai ügyész szerint nincs (élő) tanúja. Ha Zentait kiadják Magyarországnak, akkor az egyik volt bajtársa perében elhangzott (terhelő) tanúvallomásokra alapozza az ügyészség a pert, amiben egy háromtagú hadbíróság dönt majd. Ez a tény az ausztrál közvélemény szerint kedvezhet Zentainak kiadatási ügyében.

Ugyanakkor a kiadatás melletti döntésre is felkészült a gyanúsított családja, hiszen fia már jelezte, hogy Bob Debus belügyminiszterhez fognak fordulni, aki az ausztrál törvények szerint korra, egészségi állapotra, azaz humanitárius alapon megtagadhatja egy állampolgár kiadatását egy idegen országnak. A belügyminiszter szóvivője is elismerte, hogy a miniszter több okból, ill. okra hivatkozva is megakadályozhatja a kiadatást. Zentaiék részéről azonban még nem érkezett semmiféle megkeresés. Valószínűleg taktikai okból is jobbnak látja a család és a védőügyvédek a perth-i bíróság végleges döntését megvárni. Lapjelentések szerint nem biztos, hogy Zentai már szerdán, közvetlenül a meghallgatás végén, megtudja az ítéletet, mert a bírónőnek jogában áll döntését egy későbbi időpontban nyilvánosságra hozni.
Kapcsolodó anyag

Charles Zentai (Steiner) Károlyra várva

.
A Zentai story kronológiájaFriday, August 15, 2008

Grúzia: Szerbia hasonmása

......ezzel a címmel írtam meg véleményemet a dél-oszét háborúról. Eredetileg a "Balkán a Kaukázusban" címet akartam adni, de a Google kereső így - talán - könnyebben rátalál. Innen viszont már csak egy kattintás a részletek megismeréséhez (kattints rá!)

Thursday, August 14, 2008

Vihar előtti csend

Charles Zentai Károly a keddi meghallgatáson --- (Photo: ABC: Andrew Nelson)


Ha hinni lehet a hirkereso.hu-nak, akkor egyetlen magyar újság, tv, rádió vagy hírportál sem számolt be arról a keddi eseményről, mely az ausztrál web-oldalakon** olvasható. Charles Zentai Károly augusztus 12-én megjelent a perth-i bíróságon, ahol Libby Wood bírónő meghosszabbította a háborús bűnnel vádolt egykori magyar katona óvadékát (és szabadlábon védekezését) a jövő hétre (augusztus 18.) kitűzött háromnapos meghallgatásig. Ekkor dönt majd a helyi bíróság a Magyar Köztársaság által kért kiadatásról. Az ausztrál télre való tekintettel Zentai zöld kardigánban, szürke nadrágban, krémszínű ingben, fülében egy hallókészülékkel jelent meg. A rövid formalitás után Zentai fia azt mondta, hogy a család nagyon drukkol a jövő heti háromnapos meghallgatás kimeneteléért. Nem biztosak az eredményben, de nagyon reménykednek a (számukra) pozitív döntésben.

Ha a meghallgatás nem tudja meggyőzni a bírót Zentai érvei felől, akkor a kiadatásnak (elvben) nincs akadálya, pontosabban, a döntés már csak az ausztrál belügyminiszter személyes mérlegelésétől és jóváhagyásától függ.
.
.
**Ausztrál források
WAtoday
ABC Perth
The Australian
thewest
.
.
.
.
A Zentai story
.