Monday, September 03, 2007

Fej vagy írás

Charles Zentai Károly
Photo: AFP - ABC Canberra


Az ausztrál Legfelsőbb Bíróság helyt adott Charles Zentai Károly fellebbezési kérelmének. Ez azt jelenti, hogy a háborús bűnökkel gyanúsított egykori magyar katona kiadatási ügye ismét két szálon fut. A jelenleg érvényben lévő ausztrál törvények szerint a kérelmező lakóhelye szerinti (szövetségi állam, helyi) hatóság, bíróság ítéli meg, hogy a kiadatási kérelemben foglaltak megfelelnek-e a valóságnak. Ha igen, akkor azt jóváhagyásra megküldik a szövetségi igazságügyi miniszternek, aki végleges döntési jogával élve a kiadatást engedélyezi, vagy elutasítja.

Ez ellen az eljárás ellen él(t) fellebbezési jogával Zentai, ill. védői, amikor megkérdőjelezik, hogy a helyi, tagállami bíróságnak lehet-e joga nemzetközi kérdésben (végleges) döntés hoznia. Érvelésük szerint más elbírálás alá esik, (vagy kellene esnie), amikor országon belül az egyik tagállam kiadja a gyanúsítottat egy másik szövetségi államnak, és megint más, ha külföld, egy (távoli) tengerentúli ország kéri a kiadatást, melynek nemzetközi (jogi) következményei lehetnek. Legutóbb a helyi (Perth – Nyugat-Ausztrália) szövetségi bíróság utasította el ezen érvelést, mondván: jók az ausztrál törvények, ill. annak kiadatási előírásait nem kell megváltoztatni. Zentai, ill. fia Ernie (Ernő) Steiner azonban élve állampolgári jogaival, most az Ausztrál Legfelsőbb Bírósághoz fordult felülvizsgálási kérelmével. A mai (hétfő) jelentések szerint, a bíróság helyt adott a kérelem ill. a kérelmező meghallgatásának.

A magyar médiával ellentétben, a helyi hírek beszámolnak arról is, hogy itt egy nagyon fontos, elvi kérdésről van szó. Hiszen nem Zentai személye (és tette) áll a kiadatási kérelem középpontjában, hanem a kiadatási procedúra jogi menete. A nyugat-ausztráliai Perth-ben ugyanis a hamisítással vádolt (nem csak gyanúsított!) ír Vincent O'Donoghue is várja kiadatási kérelme elbírálását. A Legfelsőbb Bíróság mai határozata értelmében
mindkét férfi ügyét megvizsgálja. Ha érveiket elfogadják, akkor „megmenekültek”, hiszen ez esetben (hosszadalmas) törvénymódosításra lesz szükség. Ha nem, akkor már csak az igazságügyi miniszter személyes döntésétől függ a kiadatásra várók sorsa.

Zentai fiára hivatkozva, a jelentések megjegyzik: megromlott, romló egészségi állapota miatt nem valószínű, hogy a most 84 éves egykori magyar katona vállalja a meghallgatáson való (személyes) résztvételt. Perth és a szövetségi főváros, Canberra, közötti távolság közel 4.000 km. Ernie Steiner azt is közölte, hogy a család tisztában van: a Legfelsőbb Bíróság az utolsó lehetőség a kiadatás megtagadására, ill. jó időre való elodázására. Viszont elutasítás esetén magához az igazságügyi miniszterhez fordulnak majd Zentai érdekében.

.

A Zentai story0 Comments:

Post a Comment

<< Home