Friday, October 14, 2005

EU eljárás Magyarország ellen

Az alábbi sajtóközlemény jelent ma meg Brüsszelben


Gépkocsiadó: kötelezettségszegési eljárás Magyarország ellen

A Bizottság úgy határozott, hogy hivatalosan felszólítja Magyarországot arra, hogy számoljon be a Magyarországon alkalmazott adózási szabályokról a más tagállamokból Magyarországra behozott használt gépkocsikra vonatkozóan. A szabályokat jelenleg a tagállam oly módon alkalmazza, hogy az sérti az EK-Szerződésnek a hazai és más tagállamokból származó termékek egyenlő bánásmódjáról szóló rendelkezéseit. Magyarországot „hivatalos figyelmeztető levélben” szólítják fel, ami az EK-Szerződés 226. cikkében előírt kötelezettségszegési eljárás első szakasza. Ha a Bizottság a tagállamtól nem kap kielégítő választ, továbbléphet a fent említett eljárás második szakaszára, és végül az ügyet a Bíróság elé viheti.


Teljes szöveg magyarul, angolul, némerül, franciául

0 Comments:

Post a Comment

<< Home