Thursday, July 13, 2006

Egy gázrobbanás utóélete

Amíg a new york-i gázrobbanás kapcsán az index.hu „magyar-kutatás”-ba kezdett a szándékos, öngyilkossági kísérlet elkövetőjének családneve alapján, addig a román hírportálok sem ültek karba tett kézzel. De, míg az index.hu az orvos new york-i – állítólagos - munkahelyén érdeklődött dr. Bartha után, és az egyik erdélyi honlap is megerősíteni látszott az orvos magyarságát, a román nemzeti sajtó felkereste Bartháék ősi földjét, a magyarországi hírekben is sokszor szereplő Verespatak-ot. Így – talán – kialakul egy teljes kép arról az emberről, akiről a New York Times (NYT) azt írta, hogy román (állampolgár)-ként érkezett a US-be, és román-magyar „örökségét” (heritage) mindig hangoztatta. Ugyancsak a tekintélyes amerikai lapban olvasható, hogy Dr. Bartha háza elárverezését követően a kilakoltatási parancs hallatán közölte: ezt utoljára 1947-ben a román kommunisták tették vele, ill. családjával. Megjegyzendő, hogy a most 66 éves orvos, 1940-ben született, azaz magyar fennhatóság alatt.

No, de lássuk, mit ír a román nemzeti sajtó, mely bizonyos pontokon megegyezik a NYT-ban megjelent amerikai (életrajzi) adatokkal.

A Nemzeti Újság kinyomozta, hogy Dr. Nicholas Bartha Verespatakon született. A lap felkereste azon kevesek egyikét, aki még mindig ott lakik és (jól) emlékszik Bartháékra. A megszólaló: a dr. Bartha-nál egy évvel idősebb (67 éves) Maria Toderas.


Az erdélyi szemtanú visszaemlékezése (dióhéjban)

Maria nagyon jó barátságban volt Nicholas (Miki) mamájával, Ethel Barthá-val, akit magyarul csak Etus, románul meg Eta néninek ismert. Etus néni 1997-ben halt meg Verespatakon, ahova az 1947-ben államosított családi vagyon visszaszerzése céljából érkezett. A Barthák ugyanis nagyon gazdag emberek voltak, - a háború előtt több aranybányájuk és egy kaszinójuk volt. Maria Toderas szerint Verespatak második leggazdagabb családja volt a Bartha. Bartha János és családja – Etus néni és fiai: Nicholas és Attila – Kolozsvárra költözött. A hatvanas években a csodaszép Etus két fiával Olaszországba ment, ahol hét évig maradtak, (amíg a gyerekek el nem végezték az egyetemet), majd tovább mentek az Egyesült Államokba.

A család története sok helybéli fantáziáját mozgatta meg, hiszen nem volt mindennapos, hogy valaki(k) csakúgy útlevelet kapjon(kapjanak) és családostul ide-oda utazzanak, ki-bejárjanak az országból. A pletyka szerint vagy megbízható (kommunista) pártemberek voltak, vagy a belügynek (Securitate) dolgoztak. Maria Toderas szerint Etus néni arannyal kereskedett (üzérkedett), és mivel sohasem bukott le, ill. sohasem büntették ezért meg, felmerül a gyanú, hogy ezt nem csak zsidó származásának köszönhette, - ha valaki egyszer utánanézne a belügyi aktáknak.

Ezt a gyanút csak fokozta, hogy Etus néni valamennyi kolozsvári rokonát meghívta – és ki is vitette – amerikai látogatásra. Ez pedig felettébb szokatlan volt a kommunista időkben. Nicholas, vagy ahogy magyarul hívták: Miki 1967-ben látogatott el Verespatakra a fiútestvérével egyetemben. Maria asszony ekkor látta utoljára. Másoktól hallotta, hogy Amerikából többször járt Kolozsvárott, de szülőhelyét, Verespatakot mindig kihagyta. Még a mamája temetésére sem jött el 1997-ben. Maga helyett a holland felségét küldte, aki Maria asszonynál szállt meg. A rossznyelvek szerint azért nem tanították meg a feleséget románul (vagy magyarul), hogy ne tudjon a helybéliekkel kommunikálni. Azt viszont hazugságnak tartják, hogy Nicholas a feleségét náci szimbólumokkal „idegesítette” volna. Mivel Miki félzsidó, elképzelhetetlen, hogy ilyent tegyen. Ezt valószínűleg az asszony találta ki, hogy megszerezze dr. Bartha new york-i vagyonát. Sőt, a történtekért (gázrobbanás) is az asszonyt okolják Verespatakon, mivel úgy tudják, hogy a hatalmas vagyont Nicholas apai nagybátyától örökölte.

Maria asszony elmondása szerint mindennap kimegy a temetőbe Etus néni sírjához, ahova friss virágot visz, imádkozik, és gyertyát gyújt.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home